Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

File âm thanh Hãy cài đặt ứng dụng Bluzone

Đăng ngày 24-08-2020 08:32
2070 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hãy cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH