Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

File âm thanh hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Đăng ngày 06-04-2020 10:44
281 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19(nCoV), Sở Thông tin và Truyền thông gửi file âm thanh hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn tại gia đình để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thực hiện tuyên truyên tại địa phương, đồng thời thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện phát nội dung nói trên trên hệ thống truyền thanh cơ sở với thời lượng 02 lần/ngày, đảm bảo thông tin đến được với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH