Trang chủ Tin tức - Sự kiện

File âm thanh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện các thế lực thù địch, các thông tin xuyên tạc trên môi trường mạng

Đăng ngày 01-06-2020 16:21
154 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đưa nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các thế lực thù địch, các thông tin xuyên tạc trên môi trường mạng trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác và tiếp nhận thông tin phù hợp, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội cho bà con nhân dân.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH