Trang chủ PM hồ sơ công việc

Góp ý dự thảo Báo cáo Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 08-04-2019 06:00
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH