Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Thời gian diễn ra 25/06/2019 - 29/06/2019
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
Tải về File 2
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]