Trang chủ Đấu thầu - Đầu tư

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 25-01-2018 17:27
1280 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Thông tin và Truyền thông

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH