Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Khởi sắc kinh tế du lịch biển

Đăng ngày 31-12-2019 10:35
80 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hà Tĩnh khúc ruột miền Trung, có 137 km bờ biển trải dài từ huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, đến TX Kỳ Anh , với 4 cửa biển lớn như cửa Hội, cửa Sót, cửa Nhượng và cửa kỳ Ninh . Biển Hà Tĩnh không chỉ có nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng mà còn có nhiều bãi tắm hấp dẫn như Xuân Thành, Xuân Hải, Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Kỳ Hải, đèo Con. Đây là tiềm năng lợi thế để Hà Tĩnh bứt phá đi lên bằng du lịch biển, nhưng đây cũng chính là những trở ngại thách thức đối với Hà Tĩnh trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH