Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Liên thông văn bản điện tử từ TW đến địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Đăng ngày 19-11-2019 08:05
104 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Đây là nhận định của Văn phòng Chính phủ trong báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH