Minh bạch thông tin
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, phòng CNTT&BCVT thuộc Sở TTTT tỉnh Hà Tĩnh

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, phòng CNTT&BCVT thuộc Sở TTTT tỉnh Hà Tĩnh

10-07-2023
Sáng 10/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố và trao quyết định của Giám đốc sở về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng, phòng CNTT&BCVT. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn, đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức thuộc...
Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03-02-2023
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành; 02 TTHC lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử; 04 TTHC bị bãi bỏ (02 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 thủ tục hành chính cấp huyện) lĩnh vực Xuất bản,...
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH