Minh bạch thông tin
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh

10-03-2022
Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh
Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

Về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

09-03-2022
Bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Báu tiếp tục giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định Phê duyệt dự toán nhiệm vụ Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vận hành Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng

Quyết định Phê duyệt dự toán nhiệm vụ Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vận hành Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng

09-03-2022
Quyết định Phê duyệt dự toán nhiệm vụ Mua sắm bổ sung trang thiết bị, vận hành Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng
Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Trung tâm CNTT-TT)

Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Trung tâm CNTT-TT)

16-02-2022
Về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Trung tâm CNTT-TT)
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Văn phòng Sở)

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Văn phòng Sở)

16-02-2022
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Văn phòng Sở)
Bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở

Bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở

10-01-2022
Bổ nhiệm ông Phan Anh Tú, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
Về việc công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Về việc công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

10-12-2021
Về việc công nhận giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
Dữ liệu doanh nghiệp ICT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Dữ liệu doanh nghiệp ICT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24-11-2021
Danh sách doanh nghiệp ICT tỉnh Hà Tĩnh đã cập nhật tên và trạng thái đang hoạt động.
Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ (đồng chí Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở)

Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ (đồng chí Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở)

05-11-2021
Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ (đồng chí Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở)
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH