Minh bạch thông tin
Thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng Lan, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng Lan, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

03-08-2021
Thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng Lan, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông”

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông”

22-07-2021
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông”
Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

10-07-2021
Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định cấp kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Quyết định cấp kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

19-06-2021
Quyết định cấp kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Quyết định cấp kinh phí triển khai lắp đặt, kết nối hệ thống Camera giám sát tại các khu cách ly tập trung của tỉnh

Quyết định cấp kinh phí triển khai lắp đặt, kết nối hệ thống Camera giám sát tại các khu cách ly tập trung của tỉnh

17-06-2021
Quyết định cấp kinh phí triển khai lắp đặt, kết nối hệ thống Camera giám sát tại các khu cách ly tập trung của tỉnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH