Trang chủ Minh bạch thông tin

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đăng ngày 05-04-2020 21:10
185 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp sau đây:

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH