Văn bản QPPL Trung Ương
Nghị địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn PC tham nhũng
2 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
3 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
4 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
5 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
6 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
7 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
8 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
9 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
10 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 2018
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH