Văn bản QPPL Trung Ương
Nghị địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
2 25/2022/NĐ-CP 12/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
3 14/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
4 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn PC tham nhũng
5 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
6 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
7 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
8 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
9 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
10 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH