Trang chủ Tin tức ngành

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đăng ngày 14-05-2021 10:38
925 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 13/5/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Đảng viên toàn Chi bộ. Đồng chí Phạm Văn Báu, Phó Bí thư Chi bộ Chủ trì và trực tiếp giảng bài tại Hội nghị.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH