Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Những thành tựu và sự kiện nổi bật của Đảng bộ Hà Tĩnh trong năm 2019

Đăng ngày 06-03-2020 10:42
131 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn nội dung “Những thành tựu và sự kiện nổi bật của Đảng bộ Hà Tĩnh trong năm 2019”. Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện phát nội dung nói trên trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH