Trang chủ Tin tức ngành

Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Đăng ngày 01-03-2022 14:03
671 Lượt xem
Xem cỡ chữ

28/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH