Trang chủ Đấu thầu - Đầu tư

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

Đăng ngày 20-01-2021 08:27
416 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH