Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực Thông tin – Truyền thông tại UBND Thành phố Hà Tĩnh.

Đăng ngày 05-06-2020 10:27
118 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 05-6-2020, UBND Thành phố Hà Tĩnh tổ chức phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin – truyền thông. Các đồng chí Đặng Văn Đức - Trưởng phòng BCVT, Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng TTBCXB, Bùi Xuân Bình - Thanh tra viên được mời làm giảng viên.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH