Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phổ biến Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đăng ngày 15-07-2019 09:30
337 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày  24 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định gồm 04 Chương 21 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 và thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH