Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Phổ biến những nội dung mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Đăng ngày 28-10-2020 09:36
439 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18/6/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi là Luật năm 2020).

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH