Trang chủ Tổ chức cán bộ

Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020; Quy hoạch giai đoạn 2021-2026 các chức danh lãnh đạo cấp phòng, Trung tâm thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 02-02-2018 15:20
59 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH