Trang chủ Tổ chức cán bộ

Quyết định phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021; Quy hoạch giai đoạn 2021-2026 các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 08-01-2019 15:15
45 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH