Trang chủ Ngân sách

Quyết định triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mạng Internet từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6)

Đăng ngày 16-03-2020 12:04
298 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mạng Internet từ giao thức IPv4 (địa chỉ Internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6)

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH