Trang chủ Tổ chức cán bộ

Quyết định về việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức (ông Nguyễn Tiến Dũng)

Đăng ngày 12-02-2020 12:21
327 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH