Trang chủ Quyết định

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 12-11-2015 00:00
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Cùng chuyên mục
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH