Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định (IUU)

Đăng ngày 16-03-2023 09:59
1454 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH