Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền chủ trương,chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc sáp nhập xã, phường, thị trấn

Đăng ngày 25-06-2019 15:26
414 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn 558/STTTT-TTBCXB ngày 25/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH