Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Đăng ngày 01-10-2022 20:13
323 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tài liệu tuyên truyền phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH