Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền Số hoá truyền hình mặt đất

Đăng ngày 04-05-2019 08:37
274 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 4/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH