Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền: Cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thuỷ sản

Đăng ngày 26-11-2019 15:26
384 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công văn số 7468/UBND-NL ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND và Kế hoạch 328/KH-UBND, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn tài liệu truyền thanh “tuyên truyền về cấm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thuỷ sản”.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH