Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng

Đăng ngày 06-05-2019 17:20
1063 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 12/6/2018, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành 86,86%. Luật An ninh mạng gồm 7 Chương, 43 Điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH