Trang chủ Đấu thầu - Đầu tư

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 10-03-2022 16:00
623 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH