Trang chủ Minh bạch thông tin

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh"

Đăng ngày 10-12-2018 15:41
366 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH