Trang chủ Đấu thầu - Đầu tư

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “01.TB: Mua sắm thiết bị; xây dựng phần mềm; đào tạo chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống” thuộc dự án Nâng cấp Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hà Tĩnh

Đăng ngày 12-07-2019 08:43
111 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “01.TB: Mua sắm thiết bị; xây dựng phần mềm; đào tạo chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống” thuộc dự án Nâng cấp Sàn giao dịch Thương mại điện tử Hà Tĩnh

. . . . .
Cùng chuyên mục
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH