Trang chủ Đấu thầu - Đầu tư

Thông báo mời thầu Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh

Đăng ngày 27-11-2018 15:45
273 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của 4 đơn vị (Sở Y tế, Sở Nội vụ, huyện Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh) bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, có kế thừa, tiết kiệm; bảo đảm các Cổng thông tin điện tử cung cấp đủ các thông tin theo quy định tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 UBND Tỉnh

Cùng chuyên mục
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH