Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông bao về việc thực hiện hoàn toàn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong xử lý TTHC đối với các CQNN của ngành Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 15-11-2018 07:51
102 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ ngày 01/12/2018, các thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông khi giải quyết với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh chỉ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3) tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH