Thông báoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 17/TB-STTTT 10/06/2020 Kết quả thẩm định thiết kế chi tiết Dự án Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện
2 15/TB-STTTT 19/05/2020 Kết quả thẩm định thiết kế chi tiết Dự án Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện
3 35/STTTT-TĐ 11/11/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Hạng mục hệ thống máy chủ quản trị và hệ thống camera giám sát tòa nhà Hiệu bộ 15 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh - giai đoạn 2 (lần 2)
4 32/STTTT-TĐ 24/10/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị, xây dựng module Cổng điều hành nội bộ, nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã
5 30/STTTT-TĐ 24/09/2019 Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị; nâng cấp Cổng thông tin điện tử của huyện; hiệu chỉnh và triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện; hiệu chỉnh và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn huyện
6 18/STTTT-TĐ 10/06/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Dự án số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
7 13/STTTT-TĐ 12/04/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Xây dựng module Cổng điều hành nội bộ thị xã; hiệu chỉnh, triển khai Hồ sơ công việc và hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã; nâng cấp, bổ sung hạ tầng kỹ thuật CNTT tại UBND thị xã và UBND các phường, xã
8 12/STTTT-TĐ 12/04/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị, xây dựng module Cổng điều hành nội bộ, hiệu chỉnh và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn huyện
9 09/TB-STTTT 10/04/2019 Triệu tập học viên tham gia tập huấn về an toàn thông tin mạng năm 2019
10 07/STTTT-TĐ 12/03/2019 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV
11 37/TB-STTTT 28/11/2018 Thông bao Phân công nhiệm vụ tổ chức Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018
12 29/STTTT-TĐ 17/10/2018 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị, xây dựng Cổng điều hành nội bộ, nhân rộng phần mềm quản lý Hồ sơ công việc và triển khai phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện
13 26/STTTT-TĐ 14/09/2018 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND thành phố và UBND các phường, xã
14 11/TB-BBT 11/04/2018 V/v đưa Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản mới vào sử dụng
15 31/TB-BCĐCNTT 06/04/2018 Về nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong 9 tháng cuối năm 2018
16 02/STTTT-TĐ 06/02/2018 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Nâng cấp trang thông tin điện tử 13 xã thuộc huyện Lộc Hà theo tiêu chí nông thôn mới
17 4/KL-STTTT 27/02/2017 Kết luận thanh tra Sim và dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH