Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thông tư 09/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Đăng ngày 18-07-2022 16:28
576 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH