Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng tham gia chia sẻ, phổ biến kiến thức về CĐS cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 02-12-2022 14:48
216 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chuyển đổi số là quá trình giải rất nhiều bài toán từ dễ đến khó và rất khó nhưng tất cả đều chưa có tiền lệ nên yếu tố về con người và nhận thức đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH