Trang chủ Kế hoạch

Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021

Đăng ngày 13-08-2021 00:00
81 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH