Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trách nhiệm của người sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, ...

Đăng ngày 26-03-2020 15:20
228 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Người sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, ... phải có trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về truyền đưa, cung cấp, chia sẻ, quảng cáo các thông tin, sản phẩm trên môi trường mạng.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH