Tuyển dụng công chức năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

24-10-2019
Thực hiện Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ ban hành Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 (Thông báo số 207/TB-SNV ngày 12/10/2019)
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của UBND tỉnh

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 của UBND tỉnh

24-10-2019
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (có Quyết...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH