Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tuyên truyền các hành vi được xác định là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Đăng ngày 19-03-2020 09:39
77 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BCĐIUU ngày 06/03/2020 của Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố, thị xã phối hợp thực hiện tuyên truyền ở địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường, thị trấn thực hiện phát nội dung tuyên truyền: "Mười bốn hành vi được xác định là khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định" trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH