Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

File âm thanh tuyên truyền đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 01-12-2020 15:05
304 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh. Đề án tập trung vào việc Bưu điện tỉnh tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH