Trang chủ PM hồ sơ công việc

V/v báo cáo, tham mưu nội dung Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 11-07-2022 00:00
67 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH