Trang chủ PM hồ sơ công việc

V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 05-04-2021 00:00
54 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH