Trang chủ PM hồ sơ công việc

V/v một số nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), SIPAS lĩnh vực TTTT

Đăng ngày 28-06-2022 00:00
41 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH