Trang chủ Công văn

V/v xin ý kiến dự thảo Đề cương Nghị quyết về phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Đăng ngày 06-05-2020 06:00
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH