Trang chủ Công văn

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số ngừoi làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 18-11-2021 00:00
108 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH