Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Về việc phổ biến mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Đăng ngày 01-08-2020 17:17
2314 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 3/2/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Đề nghị Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình được biết, chấp hành đúng theo quy định của pháp luật; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền 03 lần/ tuần nội dung trên lên hệ thống truyền thanh cơ sở để tất cả người dân được biết và tránh vi phạm các quy định của pháp luật

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH