Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 835/STTTT-CNTT 20/09/2019 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức (lần 2)
2 816/STTTT-CNTT 13/09/2019 V/v tuyên truyền những điều nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng
3 695/STTTT-TTra 01/08/2019 Báo cáo kiểm tra, rà soát các tài sản trên địa bàn tỉnh đăng ký chủ sở hữu của các bị can trong các vụ án
4 613/STTTT-TTBCXB 08/07/2019 Góp ý dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh
5 612/STTTT-TTBCXB 08/07/2019 Tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
6 608/STTTT-CNTT 05/07/2019 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
7 607/STTTT-CNTT 05/07/2019 V/v đề nghị cho lùi thời gian thẩm định Báo cáo NCKT dự án Số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
8 598/STTTT-TTBCXB 05/07/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình Sữa học đường
9 597/STTTT-CNTT 04/07/2019 V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện tại BVĐK TP Hà Tĩnh và BVĐK TX Kỳ Anh
10 588/STTTT-CNTT 01/07/2019 Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
11 581/STTTT-CNTT 28/06/2019 V/v cung cấp thông tin tình hình phát triển và ứng dụng Chữ ký số tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
12 572/STTTT-CNTT 26/06/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT
13 570/STTTT-CNTT 25/06/2019 V/v xin ý kiến thẩm định đầu tự dự án Số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh của Đài PTTH tỉnh-giai đoạn 2 (lĩnh vực Tài chính)
14 569/STTTT-BCVT 25/06/2019 V/v tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai năm 2019
15 568/STTTT-BCVT 25/06/2019 kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các công trình viễn thông trong phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2019
16 565/STTTT-TTBCXB 25/06/2019 Chấp thuận tổ chức họp báo
17 563/STTTT-CNTT 25/06/2019 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường bảo đảm ATTT mạng trong các CQNN trên địa bàn tỉnh
18 562/STTTT-CNTT 25/06/2019 V/v góp ý dự thảo TT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng DVC quốc gia với Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các CSDL quốc gia, chuyên ngành
19 561/STTTT-CNTT 25/06/2019 V/v góp ý dự thảo TT ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
20 557 /STTTT-TTBCXB 25/06/2019 Báo cáo kết quả rà soát hoạt động xuất bản, in, phát hành năm 2019
21 556/STTTT-BCVT 25/06/2019 V/v xử lý kiến nghị của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc về việc xin triển khai hệ thống phủ sóng thông tin di động tại Khu kinh tế Vũng Áng
22 553/STTTT-CNTT 24/06/2019 V/v góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
23 538/STTTT-CNTT 17/06/2019 V/v khảo sát về ứng dụng CNTT trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn phục vụ việc xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh
24 534/STTTT-BCVT 14/06/2019 V/v đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn NTM đối với các xã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém
25 528/STTTT-TTBCXB 13/06/2019 Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết chính sách thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững và chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
26 521/STTTT-CNTT 10/06/2019 V/v thay đổi thông tin tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
27 514/STTTT-TTBCXB 07/06/2019 Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác trẻ em 6 tháng đầu năm
28 540/STTTT-BCVT 06/06/2019 V/v thông tin về sóng điện từ sinh ra từ trạm thu phát sóng di dộng
29 506/STTTT-TTBCXB 05/06/2019 Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2019
30 505/STTTT-TTBCXB 05/06/2019 Tăng cường tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy năm 2019
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH