Trang chủ Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

Góp ý dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

Đăng ngày 03-07-2021 00:00
8 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định 458/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”; Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” (có dự thảo Kế hoạch kèm theo).

Cùng chuyên mục
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH